Kancelaria w GDYNI
Kancelaria we WŁADYSŁAWOWIE

exit

 
  rozwód bez orzekania o winie
  rozwód/separacja z orzekaniem o władzy rodzicielskiej
  rozwód/separacja z orzekaniem o winie
  rozwód/separacja z ustalaniem alimentów dla małżonka
  rozwód/separacja z ustalaniem podziału mieszkania
  rozwód/separacja z wnioskiem o eksmisję
  rozwód/separacja dla osób mieszkających za granicą
  przyznanie władzy rodzicielskiej
  pozbawienie władzy rodzicielskiej
  ograniczenie władzy rodzicielskiej
  ustalenie kontaktów z dzieckiem
  zawieszenie władzy rodzicielskiej
  dochodzenie przed sądem alimentów na dzieci/na małżonka
  podwyższanie/obniżanie alimentów
  wystąpienie do sądu o tzw. zaspokojenie potrzeb rodziny
  stwierdzenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł
  ustalenie ojcostwa i zasądzenie alimentów (badania DNA)
  uznanie dziecka
  zaprzeczenie ojcostwa
  unieważnienie uznania dziecka
  nadanie nazwiska ojca
  zmiana nazwiska

© 2017 Kawczyńska & Jankowski