Kancelaria w GDYNI
Kancelaria we WŁADYSŁAWOWIE

exit

 
  przygotowywanie pozwów, reprezentacja w sądzie
 

przygotowywanie projektów kontraktów menedżerskich oraz umów o pracę z członkami władz podmiotów gospodarczych

dostosowywanie do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa projektów Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania, Regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Regulaminów BHP, Regulaminów Premiowania, Regulaminów Przyznawania Nagród Jubileuszowych

© 2017 Kawczyńska & Jankowski