Kancelaria w GDYNI
Kancelaria we WŁADYSŁAWOWIE

exit

 
obronę podejrzanych i oskarżonych we wszystkich stadiach postępowania karnego, tj. na etapie postępowania przygotowawczego, a także w toku postępowania rozpoznawczego przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym
 
reprezentowanie pokrzywdzonych we wszystkich stadiach postępowania karnego przed organami postępowania przygotowawczego, sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, a także przed komornikami, w tym sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa oraz posiłkowych i prywatnych aktów oskarżenia
reprezentowanie Klientów na etapie postępowania wykonawczego, w szczególności w zakresie ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie i odroczenie lub przerwę w wykonaniu kary

© 2017 Kawczyńska & Jankowski