Kancelaria w GDYNI
Kancelaria we WŁADYSŁAWOWIE
 

exit

 

Pomoc  świadczona nauczycielom, dyrektorom placówek, organom prowadzącym, m.in. w zakresie:

 
  spraw dotyczących stosunku pracy - różne formy nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z pracownikami niepedagogicznymi i nauczycielami; zmiana warunków pracy
  spraw dotyczących awansu zawodowego
  spraw dotyczących postępowań konkursowych na dyrektorów
  spraw na kanwie ustawy o systemie oświaty
  spraw związanych z wprowadzaną reformą oświatową
  reprezentacja przed sądami
  przygotowanie pism
  porady prawne
 

© 2017 Kawczyńska & Jankowski