Kancelaria w GDYNI
Kancelaria we WŁADYSŁAWOWIE
 

exit

 
  podział majątku wspólnego
  ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym
  wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania drugiego małżonka
  zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu
  pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym
  zwrot wydatków i nakładów na majątek osobisty
  zniesienie wspólności ustawowej
  umowy majątkowe małżeńskie
 

© 2017 Kawczyńska & Jankowski