Kancelaria w GDYNI
Kancelaria we WŁADYSŁAWOWIE

exit

 
  naruszenie wiedzy i sztuki medycznej
  działania lub zaniechania sprzecznego z przyjętymi zasadami postępowania medycznego

reprezentowania osób pokrzywdzonych i ich rodzin w postępowaniach przeciwko sprawcom wypadków drogowych

© 2017 Kawczyńska & Jankowski